Fimar Shipping Bekleyiniz ...

Antalya Limanı


ANTALYA LİMANI

Antalya Limanı’nda 1.440 metre boyunda bir adet ana mendirek ile 650 metre boyunda bir tali mendirek bulunmaktadır. Mendirekler arası açıklık 225 metre, yaklaşma kanalına ilişkin derinlik -10 ve -25 metredir.

Limanın tamamı kullanıma açık olan toplam deniz sahasının genişliği 136.000 metre, manevra çapı 400 metredir.

Toplam rıhtım uzunluğu 1.322 metre olan limanın içerisinde bir marina bulunmaktadır.

Kruvaziyer Hizmetleri

Antalya Limanı’nda 200, 170 ve 140 metre uzunluğunda ve tümü ISPS sınırları kapsamında korunmakta olan 3 rıhtım, yolcu rıhtımı olarak kullanılmaktadır. Söz konusu rıhtımlara yanaşan ve uluslararası cruise taşımacılığı yapan yolcu gemilerine hizmet vermek üzere 709 m² kapalı alana sahip bir yolcu salonu bulunmaktadır.

Yük Hizmetleri

Konteyner 
Uluslararası Standartlar Örgütü’nce (ISO) kabul edilen tip ve ölçülere uygun tüm konteyner çeşitlerinin dolu ve boş tahliye ve yükleme hizmetleri, iç dolumları, iç boşaltmaları, terminal ve ardiye hizmetleri ile diğer tüm konteyner manipülasyon hizmetleri (muayene, numune, lashing/unlashing, twistlock sökme takma, iç temizlik, kantar vb.) uluslararası standartlar çerçevesinde hızlı ve güvenli bir şekilde sunulmaktadır.

Genel Kargo
Genel yük taşımaya elverişli olan gemilere rıhtımlarımızda bigbagli, balyalı, paletli veya bundle yükleme ve tahliye hizmeti verilmektedir.

Dökme Yük
Ambalajlanmamış ve genellikle yükleme/boşaltması mekanik vasıta ve tesis gerektiren her nevi sıvı ve katı maddelerin yükleme ve tahliyesi yapılmaktadır.

Proje Kargo
Ağırlığı 10 ton veya 10 m³’ten fazla olan, elleçlenmesi özel ekipman veya aparat gerektiren, rüzgar türbini, jeneratör, trafo, lokomotif, iş makineleri, pres, tank, kazan, askeri ekipman, reaktör, fabrika aksamları gibi yüklere elleçleme hizmeti verilmektedir.

 

 

ASSAN PORT

Liman Konumu

36°41’06”N, 36°11’40”E

Liman Özellikleri

Yanaşma Yeri

2 x 340 m

Derinlik

16 m - 19 m

Hizmet Verilen Gemi Tipi

Panamax, Post Panamax, Super Post Panamax, 350m LOA, 15,5 Draft

Kapasite (Konteyner)

250.000 TEU/yıl

Kapasite (Genel Kargo)

1.700.000 Ton/yıl

 

Gümrüksüz Saha

 

Toplam Alan

47.850 m2

Araç Park Alanı

5.000 m

 

Gümrüklü Saha

 

İskele Genişiliği

45 m

İskele Dışındaki Gümrüklü Saha

80.434 m2

CFS Sahası

1600 m2

Kapalı Antrepo ve Kapalı Alan

1.900 m2

Reefer Plug

288

IMCO Sahası

84 TEU